1.Phòng trị bệnh tổng hợp cho cây sâm Ngọc Linh

Phun thân lá giai đoạn cây có lá non: Dùng 40ml nano Đồng Oxyclorua kết hợp 40ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 20-30ml nano Bạc Đồng plus pha 20 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần (công thức này có thể áp dụng phun cho cây sâm Ngọc Linh giai đoạn ra hoa, đậu quả, có mưa ẩm).

Phun thân lá giai đoạn cây lá già, lá phát triển hoàn thiện (đã qua giai đoạn lá non): Dùng 50-60ml nano Đồng Oxyclorua kết hợp 50-60ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 20-40ml nano Bạc Đồng hợp kim pha 20 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Phun tưới trị bệnh cho cây (giai đoạn cây bị bệnh, phun tưới đẫm thân lá, gốc, củ): Dùng 60-80ml nano Đồng Oxyclorua kết hợp 60-80ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 90-100ml nano Bạc Đồng hợp kim pha 20 lít nước, phun tưới đẫm liên tục 5-7 ngày/lần cho đến khi kiểm soát được nấm bệnh. Lưu ý sau khi phun xong nên dùng nước phun rửa lá ngay sau đó (không phun rửa thân gốc, chỉ phun rửa nhẹ 2 mặt lá, mục đích làm giảm liều lượng trên lá).

2.Chăm sóc cây sâm Ngọc Linh giai đoạn cây ngủ đông

Giai đoạn này chúng ta chỉ cần phòng bệnh nấm cho cây, tránh sự xâm nhiễm của nấm bệnh vào cây (rễ, thân, lá).

Cụ thể:

+ Phân phòng bệnh thân lá: Dùng 40-50ml nano Đồng Oxyclorua kết hợp 40-60ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 20-30ml nano Bạc Đồng Hợp kim phun tưới đẫm thân lá, gốc, rễ, củ. Định kỳ 7-10 ngày/lần. Trường hợp cây bị nấm thân có thể tăng liều lượng sử dụng nano Bạc Đồng hợp kim, phun 2-3 lần liên tiếp, cách nhau 5-7 ngày/lần. Sau khi kiểm soát được nấm  bệnh thì phun phòng bệnh định kỳ.

Quy trình xử lý cây sâm Ngọc Linh bị thối củ

Tại sao sâm Ngọc Linh bị thối củ?

Do độ ẩm cao liên tục, thường xuyên, đất thiếu hữu cơ, thiếu hệ vi sinh có lợi, bộ rễ trong trạng thái bị nghẹt, thiếu oxy, nhiễm nấm khuẩn gây thối củ(phytophthora, Fusarium, pythium,…). Thường hiện tượng thối củ xảy ra vào mùa mưa, trên những cây sâm 2-4 năm tuổi.

Cách xử lý nhưng cây sâm Ngọc Linh bị thối củ:

Trước hết cần kiểm tra, phát hiện sớm những cây bị thối củ (lá vàng, nhỏ, cây còi cọc, sinh trưởng chậm,…). Cây sâm bị thối củ cần được cắt bỏ hoàn toàn phần bị thối, sau đó dùng 250-300ml chế phẩm nano Bạc Đồng Hợp Kim  pha với 5-10 lít nước ngâm trong thời gian 5-10 phút sau đó vớt ra tiếp tục bôi chế phẩm nano Đồng oxyclorua (nồng độ cao) trước khi đem trồng lại (bôi kín vào phần vết cắt, cũng có thể dùng nano bạc đồng hợp kim để bôi lên vết cắt trước khi trồng, khi bôi nên sử dụng dạng đậm đặc, chưa pha loãng với nước).

Chăm sóc cây sâm bị thối củ sau khi trồng lại: sau khi trồng lại tiếp tục tưới bộ chế phẩm nano bạc đồng super, nano đồng oxyclorua và nano bạc đồng hợp kim. Cụ thể như sau:

Tưới công thức 1(CT1): Sau khi trồng 1-2 ngày, dùng  150-200ml nano Bạc đồng hợp kim kết hợp 200-300ml nano Đồng oxyclorua pha với 30-50 lít nước tưới ẩm gốc. Công thức này chỉ sử dụng tưới 1-2 lần đầu sau khi trồng lại.

Tưới công thức 2(CT2): Dùng 50-60ml nano Bạc Đồng hợp kim pha 10-15 lít nước tưới ẩm gốc.

Tưới công thức 3(CT3): Dùng 30-50ml nano Bạc Đồng hợp kim kết hợp 40-50ml nano Đồng Oxyclorua pha 10-12 lít nước tưới ẩm gốc.

Lưu ý: CT2 và CT3 tưới luân phiên nhau, cách nhau 6-8 ngày. Xen kẽ công thức 2-3 là chế phẩm nano AKH Super plus, Biotech: dùng 50ml nano AKH Super plus kết hợp 0,5-1 lít chế phẩm Biotech VS pha 20-25 lít nước tưới ẩm gốc (2-2,5ml nano AKH pha 1 lít nước), định kỳ 7-10 ngày/lần. Khi cây phát triển ổn định tiếp tục tưới nano canxi super và nano Silic giúp cây phục hồi toàn diện, chống tái nhiễm (mỗi chai 500ml pha 200-300 lít nước).

Phun thân lá phòng trị bệnh: giống liều lượng sử dụng ở phần 2(phòng trị bệnh tổng hợp cho cây sâm Ngọc Linh)

3.Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano dùng cho cây sâm Ngọc Linh giai đoạn ra hoa, đậu quả, chống rụng quả

3.1 Giai đoạn trước khi phân hoá mầm hoa

Tưới gốc:  Dùng 500ml nano Canxi Super kết hợp 500ml nano Silic SiO2 pha với 350-400 lít nước tưới ẩm gốc, tưới 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần.

Phun thân lá: Dùng 25-30ml chế phẩm TVL pha 20 lít phun đều thân lá.

3.2 Giai đoạn bắt đầu phân hoá mầm hoa, nuôi dưỡng mầm hoa (hoa chưa nở)

Cần kết hợp vừa phun vừa tưới gốc. Liều lượng tưới gốc nano silic và nano canxi super như trên (1 chai nano silic kết hợp 1 chai nano canxi super pha 350-400 lít nước), 7-10 ngày tưới 1 lần, tuy nhiên giai đoạn hoa nở, đến đậu quả non cần kiểm soát độ ẩm gốc, không nên tưới sũng nước, thừa ẩm (độ ẩm đất cao có thể gây nấm bệnh hại hoa và gây rụng quả non).

Phun giai đoạn phát triển chùm hoa cho cây sâm ngọc linh(hoa chưa nở): Dùng 30-40ml nano canxi Super pha với 20 lít nước phun đều tán lá, 7-10 ngày/lần. Đặc biệt để giúp bộ hoa to khoẻ, phân hoá đều nên phun xen kẽ nano canxi Super với nano TVL (mới): Dùng 25-30ml chế phẩm nano TVL pha với 20 lít nước phun đều tán lá, đều 2 mặt lá (VD: Lần 1 phun nano canxi super thì lần 2 phun chế phẩm TVL, lần 3 lại quay lại phun nano canxi super, lần 4 phun chế phẩm TVL,….cách nhau 7 ngày/lần).

Phòng trị nấm khuẩn hại hoa trước khi hoa nở: Dùng 40-60ml nano Đồng oxyclorua kết hợp 40-60ml nano Bạc Đồng Super pha 18-20 lít nước phun đều tán lá, 2 mặt lá, phun vào cả chùm hoa, phun 7 ngày/lần cho đến khi hoa nở rộ thị ngừng phun.

Nếu giai đoạn này bị nấm bệnh hại thân có thể phun công thức sau: Dùng 90ml nano bạc đồng hợp kim kết hợp 60-70ml nano Đồng Oxyclorua cộng thêm 60-70ml nano Bạc Đồng Super phun kỹ thân gốc, 7 ngày/lần.

3.3 Chăm sóc cây sâm Ngọc Linh giai đoạn hoa nở rộ, đậu quả non

Giai đoạn này cần phòng trị bệnh nấm hại hoa, gây thối đen hoa đồng thời kết hợp các biện pháp chống rụng quả non. Cụ thể:

Nếu giai đoạn hoa nở rộ, cây không bị nấm bệnh hại trực tiếp cấu trúc chùm hoa thì chỉ cần duy trì tưới gốc nano canxi super và nano silic (2 chai với 400 lít nước), không nên phun, đợi đến khi hình thành quả non mới phun nano canxi super, nano TVL(liều lượng pha loãng, phun xen kẽ, dùng 20-30ml/bình 20 lít nước). Trường hợp hoa bị nấm mốc, nấm thán thư có thể sử dụng nano bạc đồng plus kết hợp nano Bạc Đồng Super phun trực tiếp vào lá và chùm hoa (60-80ml nano bạc đồng plus kết hợp 50-60ml nano bạc đồng super pha 15-20 lít nước).

Lưu ý: Giai đoạn này không nên để đất quá ẩm hoặc thiếu ẩm.

3.4 Chăm sóc cây sâm Ngọc Linh giai đoạn đậu quả ổn định, giai đoạn nuôi dưỡng quả, phát triển quả

Duy trì tưới gốc nano canxi super, nano Silic (hoặc nano TVL).

Kết hợp phun phòng trị nấm khuẩn hại quả non định kỳ. Đặc biệt nên phun xen kẽ nano Canxi super và nano TVL như sau:

+ 1 bình 20 lít nước dùng 30-40ml nano canxi super.

+ 1 bình 20 lít nước dùng 25-30ml nano TVL.

2 loại chế phẩm phun xen kẽ nhau, cách nhau 7-10 ngày.

Về cơ bản cách phòng trị bệnh cho sâm Ngọc Linh giai đoạn ổn định quả, nuôi dưỡng quả giống như phần 2 đã hướng dẫn ở trên.

Quy trình chăm sóc, phòng trị bệnh cho cây sâm Ngọc Linh (xem tại link sau):

https://nanobacsuper.com/quy-trinh-phong-tri-benh-tong-hop-cho-cay-sam-ngoc-linh-ung-dung-cong-nghe-nano-tien-tien

Các dòng chế phẩm nano chuyên dùng cho cây sâm Ngọc Linh (hiệu quả cao, an toàn khi sử dụng, không gây ngộ độc cây):

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com