Chuyên gia nông nghiệp

Mô hình sản xuất nông nghiệp

Bài viết test

Bài viết test
In đậm In nghiêng Màu đỏ Màu đỏ

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cam canh thời kỳ ra hoa đậu quả non, giải pháp chống rụng quả non cho cam canh

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cam canh thời kỳ ra hoa đậu quả non, giải pháp chống rụng quả non cho cam canh
Thực tế cho thấy, đa số các vườn cam canh năm nay (2019) phát triển mạnh nhiều lộc cành (lộc nước) đặc biệt từ khi lập xuân đến giờ, số lượng và tỷ lệ hoa ít hơn so với mọi năm. Điều này cũng dễ hiểu do năm nay trước lập xuân và sau lập xuân 5-10...
0835 99 85 99