Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mắc Ca Việt Nam

Thành tựu nghiên cứu khoa học

Quy trình trồng và chăm sóc mắc ca giai đoạn kiến thiết theo tiêu chuẩn VietGAP(Phần 1)

Quy trình trồng và chăm sóc mắc ca giai đoạn kiến thiết theo tiêu chuẩn VietGAP(Phần 1)
VietGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng nhóm sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi. VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục...
0976 804 678