Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mắc Ca Việt Nam

Thành tựu nghiên cứu khoa học

Ảnh hưởng của mưa ẩm, mưa acid đến tỷ lệ đậu quả trên mắc ca

Ảnh hưởng của mưa ẩm, mưa acid đến tỷ lệ đậu quả trên mắc ca
Ảnh hưởng của mưa ẩm, mưa acid đến tỷ lệ đậu quả trên mắc ca Thời kỳ hoa rộ, đậu quả non nếu gặp mưa ẩm sẽ làm hạt phấn bị bết dính, ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ phấn (tỷ lệ thụ phấn chéo rất thấp). Ngoài ra trên thực tế, khi bao phấn trên hoa mắc ca mở,...

Quy trình chăm sóc mắc ca kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP(Phần 2)

Quy trình chăm sóc mắc ca kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP(Phần 2)
Phần 2: Quy trình chăm sóc mắc ca kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP 2.1 Chăm sóc mắc ca giai đoạn sau thu hoạch + Cắt tỉa tạo tán thông thoáng, loại bỏ cành vô hiệu, cành không có khả năng mang hoa quả, khống chế chiều cao cây, nâng cao chỉ số diện tích lá tối ưu (chỉ số LAI). + Kiểm...

Quy trình trồng và chăm sóc mắc ca giai đoạn kiến thiết theo tiêu chuẩn VietGAP(Phần 1)

Quy trình trồng và chăm sóc mắc ca giai đoạn kiến thiết theo tiêu chuẩn VietGAP(Phần 1)
VietGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng nhóm sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi. VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức,...

Kỹ thuật làm giá đỗ sạch, chất lượng cao, không sử dụng hóa chất độc hại

Kỹ thuật làm giá đỗ sạch, chất lượng cao, không sử dụng hóa chất độc hại
Giá đỗ chất lượng cao cần đảm bảo các yếu tố nào ? Làm giá đỗ rất đơn giản, tuy nhiên làm thế nào để sản xuất ra một sản lượng lớn mang tính chất kinh doanh hàng hóa mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, năng suất cao, bền vững lại là vấn đề mà nhiều người sản xuất giá...

Kỹ thuật làm giá đỗ và rau mầm sạch ứng dụng công nghệ nano sinh học

Kỹ thuật làm giá đỗ và rau mầm sạch ứng dụng công nghệ nano sinh học
Giá đỗ chất lượng cao cần đảm bảo các yếu tố nào ? Làm giá đỗ rất đơn giản, tuy nhiên làm thế nào để sản xuất ra một sản lượng lớn mang tính chất kinh doanh hàng hóa mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, năng suất cao, bền vững lại là vấn đề mà nhiều người sản xuất giá...

Cách làm giá đỗ chất lượng cao, chống thối nhũn, mùi hôi và nhớt giá đỗ, kéo dài thời gian bảo quản giá đỗ

Cách làm giá đỗ chất lượng cao, chống thối nhũn, mùi hôi và nhớt giá đỗ, kéo dài thời gian bảo quản giá đỗ
Giá đỗ chất lượng cao là gì ? Làm giá đỗ rất đơn giản tuy nhiên làm thế nào để sản xuất ra một sản lượng lớn mang tính chất kinh doanh hàng hóa mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, năng suất cao, bền vững lại là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Thông thường 1kg hạt đậu xanh...
0976 804 678