Chuyên gia nông nghiệp

QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM NANO

Quy trình ứng dụng công nghệ nano tiên tiến trong quá trình chăm sóc bưởi diễn sạch, giải pháp chống rụng hoa và quả non cho bưởi diễn

Quy trình ứng dụng công nghệ nano tiên tiến trong quá trình chăm sóc bưởi diễn sạch, giải pháp chống rụng hoa và quả non cho bưởi diễn
Phần 1: Quy trình sử dụng chế phẩm nano chuyên dùng cho cây bưởi diễn 1.1 Thời kỳ sau thu hoạch: cắt tỉa tạo tán thông thoáng, dọn cỏ dại, bón vôi nếu đất chua phèn, kiểm tra bệnh xì gôm chảy mủ (xử lý ngay nếu cây...
0835 99 85 99