Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mắc Ca Việt Nam

QUY TRÌNH CHĂM SÓC MẮC CA GIAI ĐOẠN KINH DOANH

Quy trình chăm sóc mắc ca kinh doanh ứng dụng công nghệ nano

Quy trình chăm sóc mắc ca kinh doanh ứng dụng công nghệ nano
Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc mắc ca thời kỳ sau thu hoạch Sau khi thu hoạch, triển khai các biện pháp kỹ thuật sau đây: + Cắt tỉa tạo tán thông thoáng, loại bỏ cành vô hiệu, cành phá tán, cành sâu bệnh, phần thừa còn lại của các cuống chùm quả. + Kiểm tra rà soát bệnh xì mủ cây, sâu...

Nguyên nhân rụng hoa và quả trên mắc ca và giải pháp khắc phục

Nguyên nhân rụng hoa và quả trên mắc ca và giải pháp khắc phục
Phần 1: Nguyên nhân gây rụng quả non trên mắc ca + Do điều kiện chăm sóc chưa phù hợp, sinh trưởng cành sinh dưỡng và cành sinh thực mất cân đối, tỷ lệ C/N trên các cành mẹ mất cân đối (<1). + Do điều kiện thời tiết không thuận lợi (nhiệt độ, độ ẩm). + Do sâu bệnh hại tấn công. +...

Nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới cho mắc ca giai đoạn phân hoá mầm hoa đến ra hoa đậu quả

Nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới cho mắc ca giai đoạn phân hoá mầm hoa đến ra hoa đậu quả
Tỷ lệ đậu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật trong quá trình chăm sóc mắc ca kinh doanh. Điều kiện cần ở đây là cây phân hóa mầm hoa đều, hoa trổ thoát, chùm hoa to khỏe, cuống lan đều, chùm hoa đủ dài, không uốn móc dị dạng. Để đạt được yêu cầu trên, chúng ta...

Kỹ thuật bón phân cho mắc ca sau thu hoạch, chống rụng quả cho mắc ca

Kỹ thuật bón phân cho mắc ca sau thu hoạch, chống rụng quả cho mắc ca
Phần 1: Kỹ thuật bón phân cho mắc ca thời kỳ sau thu hoạch Sau khi thu hoạch, triển khai các biện pháp kỹ thuật sau đây: + Cắt tỉa tạo tán thông thoáng, loại bỏ cành vô hiệu, cành phá tán, cành sâu bệnh, phần thừa còn lại của các cuống chùm quả. + Kiểm tra rà soát bệnh xì mủ cây,...

Ảnh hưởng của mưa phùn ẩm kéo dài đến tỷ lệ ra hoa đậu quả non trên mắc ca tại các tỉnh Đông Bắc

Ảnh hưởng của mưa phùn ẩm kéo dài đến tỷ lệ ra hoa đậu quả non trên mắc ca tại các tỉnh Đông Bắc
Tại 1 số tỉnh thuộc Đông Bắc, thời kỳ hoa rộ - đậu quả non có thể gặp điều kiện thời tiết bất lợi - ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ phấn, thụ tinh hình thành quả non. Qua nghiên cứu thực tiễn, đã ghi nhận, ngay cả quá trình thụ phấn – thụ tinh hình thành sau 1-3 ngày...

Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca sau thu hoạch

Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca sau thu hoạch
Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca sau thu hoạch Mắc ca được trồng tại các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc thường thu hoạch vào cuối tháng 8 cho đến trung tuần tháng 9 (tùy thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc). Sau khi thu hoạch, cần triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sau...
0976 804 678