Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mắc Ca Việt Nam

QUY TRÌNH CHĂM SÓC MẮC CA GIAI ĐOẠN KINH DOANH

Nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới cho mắc ca giai đoạn phân hoá mầm hoa đến ra hoa đậu quả

Nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới cho mắc ca giai đoạn phân hoá mầm hoa đến ra hoa đậu quả
Tỷ lệ đậu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật trong quá trình chăm sóc mắc ca kinh doanh. Điều kiện cần ở đây là cây phân hóa mầm hoa đều, hoa trổ thoát, chùm hoa to khỏe, cuống lan đều, chùm hoa đủ dài, không uốn móc dị dạng. Để đạt được yêu cầu...

Ảnh hưởng của mưa phùn ẩm kéo dài đến tỷ lệ ra hoa đậu quả non trên mắc ca tại các tỉnh Đông Bắc

Ảnh hưởng của mưa phùn ẩm kéo dài đến tỷ lệ ra hoa đậu quả non trên mắc ca tại các tỉnh Đông Bắc
Tại 1 số tỉnh thuộc Đông Bắc, thời kỳ hoa rộ - đậu quả non có thể gặp điều kiện thời tiết bất lợi - ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ phấn, thụ tinh hình thành quả non. Qua nghiên cứu thực tiễn, đã ghi nhận, ngay cả quá trình thụ phấn – thụ tinh hình thành...

Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca sau thu hoạch

Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca sau thu hoạch
Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca sau thu hoạch Mắc ca được trồng tại các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc thường thu hoạch vào cuối tháng 8 cho đến trung tuần tháng 9 (tùy thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc). ...
0976 804 678