Chuyên gia nông nghiệp

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG NÔNG NGHIỆP

Công dụng cơ bản của chế phẩm nano bạc đồng plus và nano đồng oxyclorua đối với trồng trọt (ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất nông nghiệp)

Công dụng cơ bản của chế phẩm nano bạc đồng plus và nano đồng oxyclorua đối với trồng trọt (ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất nông nghiệp)
Phần 1: Công dụng cơ bản của chế phẩm nano bạc đồng plus và nano đồng oxyclorua đối với trồng trọt Chế phẩm nano đồng oxyclorua và nano bạc đồng plus có khả năng tiêu diệt nấm, vi khuẩn và virus gây bệnh trên cây...
0835 99 85 99