Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mắc Ca Việt Nam

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG NÔNG NGHIỆP

Công dụng và cơ chế diệt khuẩn nano bạc

Công dụng và cơ chế diệt khuẩn nano bạc
1.Các đặc tính cơ bản của Bạc kim loại + Cấu hình electron của bạc: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 1 + Bán kính nguyên tử Ag: 0,288 nm ...

Công dụng cơ bản của chế phẩm nano bạc đồng plus và nano đồng oxyclorua đối với trồng trọt (ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất nông nghiệp)

Công dụng cơ bản của chế phẩm nano bạc đồng plus và nano đồng oxyclorua đối với trồng trọt (ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất nông nghiệp)
Phần 1: Công dụng cơ bản của chế phẩm nano bạc đồng plus và nano đồng oxyclorua đối với trồng trọt Chế phẩm nano đồng oxyclorua và nano bạc đồng plus có khả năng tiêu diệt nấm, vi khuẩn và virus gây bệnh trên cây...
0976 804 678