Chuyên gia nông nghiệp

CHUYÊN ĐỀ CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN

Kỹ thuật chăm sóc cam canh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến

Kỹ thuật chăm sóc cam canh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến
Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc cam canh thời kỳ sau thu hoạch (ủ mầm hoa) Đối với cam tơ, chuẩn bị bước vào kinh doanh vụ đầu : Vào khoảng trung tuần tháng 10 đến tháng 11 âm lịch tiến hành làm rễ đưa cây vào trạng thái...

Kỹ thuật chăm sóc cây nhãn thời kỳ ra hoa đậu quả, chống rụng quả cho nhãn

Kỹ thuật chăm sóc cây nhãn thời kỳ ra hoa đậu quả, chống rụng quả cho nhãn
Nhãn là một cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao. Để năng suất, chất lượng quả ổn định qua từng vụ bà con nên chăm sóc đúng kỹ thuật, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây, bón phân theo nhu cầu dinh dưỡng và chủ động phòng trừ...

Chống nứt quả trên cam canh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến

Chống nứt quả trên cam canh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến
Cam canh là một loại cây ăn quả có múi có giá trị kinh tế cao. Trên cùng một đơn vị diện tích canh tác nếu biết cách chăm sóc thì giá trị kinh tế đem lại của cam canh cao hơn nhiều so với các nhóm cây ăn quả khác. Tuy nhiên trong quá trình chăm...
0835 99 85 99