Chuyên gia nông nghiệp

CHUYÊN ĐỀ CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN

Kỹ thuật chăm sóc cam canh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến

Kỹ thuật chăm sóc cam canh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến
Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc cam canh thời kỳ sau thu hoạch (ủ mầm hoa) Đối với cam tơ, chuẩn bị bước vào kinh doanh vụ đầu : Vào khoảng trung tuần tháng 10 đến tháng 11 âm lịch tiến hành làm rễ đưa cây vào trạng thái...
0835 99 85 99